OBS de Vierwindstreken; Merkvoorkeur verbeteren

Deze Website is verplaatst. Volg deze link om op de juiste pagina uit te komen.

Het leerlingen aantal van OBS de Vierwindstreken neemt af. In de wijk is er echter een groei in peuters in de buurt. Daarom is de belangrijke vraag: “Op welke manier kan de Vierwindstreken via marketingcommunicatie de voorkeur voor de school bij de ouders met peuters in de wijk verbeteren?”

Samenvatting

Openbare basisschool de Vierwindstreken is een populaire buurtschool in de wijk Banne-Noord in Amsterdam Noord. Zij bieden kinderen van 4 tot en met 12 jaar onderwijs aan. De Vierwindstreken vindt zich onderscheidend op vier verschillende gebieden. Deze gebieden zijn: taalrijk, digitaal, sportief en gezond

De afgelopen jaren neemt het leerlingenaantal af. Omdat de Vierwindstreken actief aan de gang wil om het leerlingenaantal, via groei bij de kleuters, weer toe te laten nemen is er een centrale vraag geformuleerd. “Op welke manier kan de Vierwindstreken via marketingcommunicatie de voorkeur voor de school bij de ouders met peuters in de wijk verbeteren?”

Voor het beantwoorden van deze centrale vraag is er allereerst een theoretische vraag geformuleerd: “Wat zegt de literatuur over de manier om de merkvoorkeur te verbeteren”. Uit de literatuurstudie blijkt dat de kwaliteit van het communicatiemiddel dat gebruikt wordt bepalend is voor de merkvoorkeur. Wanneer de consument betrokken raakt bij een merk, ze hier ook meer van gaat kopen/gebruiken. Volgens het Proof branding model zijn er drie concepten om de voorkeur bij de consument te vergroten. Deze concepten zijn: het communicatie concept, het symbolische concept en het gedragsconcept.

Aan de hand van literatuurstudie kan geconstateerd worden dat de merkvoorkeur verbeterd kan worden bij de consument, door gebruik te maken van de juiste communicatiemiddelen en de juiste informatie. Om te weten wat de Vierwindstreken als de juiste informatie en de juiste communicatiemiddelen beschouwt is er een deelvraag opgesteld: “Welke informatie- en communicatiemiddelen vindt de Vierwindstreken interessant om te gebruiken voor externe communicatie.” Voor het beantwoorden van deze deelvraag zijn er drie diepte interviews gehouden. Uit deze diepte interviews blijkt dat men in ieder geval de kernwaarden belangrijke informatie vind. Naast de kernwaarden vinden ze het ook belangrijk om bijzondere activiteiten te delen. Tot slot blijkt dat de Vierwindstreken gebruik wil maken van: flyers, evenementen, de website, een banner, social media, de krant en mond tot mond reclame waarbij de ouders van leerlingen als contactpersoon dienen.

Het is niet alleen belangrijk om te weten wat de organisatie interessant vind. Ook is het belangrijk om te weten hoe de doelgroep het liefst benaderd wil worden en met welke informatie. Om dit te onderzoeken is er een volgende deelvraag opgesteld. Deze deelvraag luidt: “Welke informatie en communicatiemiddelen vinden ouders met peuters interessant om te ontvangen?“ Voor het beantwoorden van deze deelvraag zijn er enquêtes in de buurt afgenomen bij ouders van peuters en kleuters. Uit de enquêtes is gebleken dat de respondenten de kernwaarde sportief, gezond en taalrijk interessante informatie vinden. Over de digitale lesvorm zijn de meningen echter verdeeld. Verder willen de respondenten ook het liefst dat een basisschool veel opendagen en evenementen heeft. Ook vinden zij het fijn wanneer de website goed is bijgehouden. Weinig respondenten willen benaderd worden via flyers, andere ouders, social media of de krant.

Naast de organisatie en de doelgroep spelen concurrenten ook een belangrijke rol. Daarom is tot slot de deelvraag “Welke informatie en communicatiemiddelen gebruiken concurrenten om extern te communiceren” geformuleerd. Deze vraag wordt beantwoord door middel van zowel de interviews als de enquêtes. Uit het onderzoek blijkt dat de concurrenten voor een deel bekend zijn bij de doelgroep via andere buurtbewoners. De basisscholen die gebruik maken van meerdere communicatiemiddelen zijn bekender bij de doelgroep. Basisschool de Botteloef is de enige die gebruik maakt van evenementen en maar liefst 75% van de respondenten heeft van deze basisschool gehoord.

Aan de hand van het onderzoek kan de centrale vraag beantwoord worden. Om de voorkeur voor de organisatie bij de doelgroep te verbeteren zal er een strategisch communicatie concept ontwikkeld worden. Hierin wordt in ieder geval de wens van ouders opgenomen, er zullen evenementen georganiseerd worden om de naamsbekendheid bij ouders te verbeteren.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s